Seminar interdisciplinar „Minorităţi naţionale şi Drepturile omului în contextul integrării europene a Republicii Moldova (Chişinău, 3-10 septembrie 2011)” organizat împreună cu „Moldova Institut Leipzig” şi Facultatea de Istorie şi Filozofie. Acţiunea s-a adresat studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor USM de la specialităţi non-juridice. Participanţii au avut ocazia să se informeze din prima sursă, evenimentul avându-i ca protagonişti din Germania pe: dl Manfred Grund, Membru al Bundestag-ului, Preşedintele Grupului de prietenie cu RM (Preşedintele de atunci a Forumului German-Moldovenesc), Dr. Dr. Martin Sieg, Consilier pentru probleme de politică externă şi securitate, Bundestag şi Dr. Christoph Israng, Consilier în Cancelaria Federală a Germanei.