În contextul marcării a 20 ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice moldo-germane (30 aprilie 1992), FMG a organizat o serie de acţiuni pentru promovarea vizibilităţii, trecerea în revista a parcursului bilateral şi identificarea de noi oportunităţi pentru viitor. În acest context au fost organizate 3 evenimente publice:

  • Masă rotundă „Moldova-Germania: 20 ani de colaborare şi noi perspective” (3 mai 2012) a fost organizată împreuna cu Facultatea de Istorie și Filozofie a USM şi Moldova- Institut Leipzig și a avut loc la Universitatea de Stat în Sala Senatului. Evenimentul a vizat un public de circa 60 de studenţi şi profesori universitari.
  • În cadrul simpozionului „Republica Moldova într-un context european”, a fost prezentată prima lucrare enciclopedică în spaţiul european despre Republica Moldova de astăzi. Cartea oferă pe 800 pagini informaţii cuprinzătoare şi validate ştiinţific în istorie şi memorie, spaţiu şi populaţie, guvern, drept şi administraţie, politică externă şi de securitate, economie, societate, cultura şi ştiinţa în ţară.
  • Masa rotunda „Republica Moldova din Perspectiva Politicii Externe Germane. Experienţe şi Poziţii după 20 de ani de Relaţii Diplomatice” (30 mai 2012), organizată împreună cu KAS a adunat peste 40 de participanţi interesaţi, inclusiv reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetători, analişti şi comentatori politici.

Aceste evenimente au fost larg mediatizate cu sprijinul partenerilor instituţionali, în special APE: la televiziunea publică Moldova-1 (Mesager și Vector European), prin emisiuni radio dedicate (Vocea Basarabiei, Radio Moldova), portalul web „Europa.Md” ş.a.

  • Organizarea unei şcoli de vară şi unui ciclu de seminare tematice pentru studenţi din Germania, împreună cu Moldova-Institute Leipzig (august-septembrie);
  • Continuarea proiectului „dezbateri politice regionale” (septembrie-decembrie);
  • Organizarea „Vizitei de ţară” pentru corpul diplomatic (a doua jumătate a lunii septembrie)
  • Participarea la organizarea Forului economic UE-Moldova la Berlin în toamna acestui an alături de APE, DGAP ş.a (august-octombrie 2012);