Dezvoltarea statului de drept și consolidarea politicilor anticorupție în sectorul achizițiilor publice

din Republica Moldova

Forumul Moldo-German (FMG) în cooperare cu Institutul pentru Regiunea Dunării și Europa Centrală (IDM), centru  think-tank cu sediul la Viena, implementează în prezent proiectul privind statul de drept și corupția în cadrul sectorului achizițiilor publice din Republica Moldova. Proiectul se desfășoară în cadrul programului BACID „Consolidarea capacităților administrative ale țărilor din Balcanii de Vest și Republicii Moldova – Ciclul II”, co-finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Corupția și un sistem fragil al statului de drept constituie una dintre cele mai mari provocări în contextul aspirațiilor Republicii Moldova de a deveni o democrație în stil european, cu o economie de piață bazată pe concurență loială, înfloritoare și generatoare de prosperitate. Având în vedere ponderea economică extraordinară a achizițiilor publice, care a constituit 4,66 % din PIB-ul Republicii Moldova în ultimul trimestru 2019, plățile și mita utilizate frecvent au un efect deosebit de grav asupra economiei țării și asupra capacității sale de a atrage investitorii străini. În cooperarea bilaterală a Uniunii Europene cu Moldova, anticorupția și mediul favorabil afacerilor apar în mod regulat printre prioritățile de vârf. În ciuda progreselor legislative și practice considerabile înregistrate în Moldova, rămân probleme semnificative.

În acest context, obiectivul principal al proiectului este de a facilita achizițiile publice responsabile, transparente, eficiente și nediscriminatorii ca instrument eficient  anticorupție în Moldova. Procedurile de licitație echitabile, previzibile și rapide vor aduce beneficii în cele din urmă bunei guvernanțe, ușurința investitorilor și vor stimula creșterea economică.

În acest scop, proiectul va identifica, printr-o abordare metodologică interdisciplinară, lacunele legislative și punctele roșii care facilitează corupția și administrarea defectuoasă în sectorul achizițiilor publice din Moldova. Utilizând rețeaua FMG stabilită, proiectul va îmbina dovezile științifice cu experiența practicienilor.

Concluziile cercetării și recomandările politice vor fi discutate în cadrul a două conferințe de informare – o conferință intermediară care va avea loc la Chișinău în aprilie 2020 și o conferință finală la Viena în iunie 2020. În cadrul acestor conferințe, va fi invitat un public mai larg din cadrul autoritățiilor publice, factori de decizie, întreprinderi și grupuri de advocacy în domeniile statului de drept și politicii anticorupție și li se va acorda posibilitatea de a influența formularea politicilor.

Ambiția proiectului este de a rezolva provocările practice cu care se confruntă operatorii economici în cadrul licitațiilor publice, de a găsi noi soluții de reglementare și de a contribui la consolidarea societății civile și a grupurilor de afaceri în susținerea lor pentru un sistem mai bun de achiziții în Moldova.

Proiectul va fi implementat pe o durată de șase luni (ianuarie – iunie 2020). Activitățile vor fi coordonate de FMG, condusă de o echipă de cercetători internaționali din Moldova, Austria și Germania. Mai multe informații cu privire la echipa implicată în cadrul proiectului pot fi găsite mai jos.

Dacă aveți un interes  în acest subiect, doriți să aflați mai multe despre impactul studiului sau să fiți pregătiți pentru un interviu pentru a vă împărtăși experiența cu achizițiile publice din Moldova, vă rugăm să ne contactați la info@fmg.md.

The Action is funded by the Austrian Development Agency (ADA) through the BACID grant scheme (Building Administrative Capacities in Danube Region & Western Balkans), managed by the Austrian Association of Cities and Towns (AACT) and KDZ Centre for Public Administration Research. This publication/document has been produced with the assistance of the Austrian Development Agency (ADA). The contents of this document are the sole responsibility of the author/s and can in no way be taken to reflect the views of ADA nor the Austrian Government.

Echipa de implementare:

Mihai-Razvan Corman este licențiat în drept la Universitatea Humboldt din Berlin, master în Studii Europene Interdisciplinare obținut în cadrul Colegiului Europei, doctorant la Universitatea Ghent, Departamentul pentru Drept European, și titular al burselor Fundației Economiei Germane (Stiftung der Deutschen Wirtschaft). Cercetările sale se axează pe Parteneriatul estic, Politica europeană de vecinătate și instrumentele juridice ale UE în domeniul anticorupției și statului de drept în Moldova și Ucraina, despre care a publicat pe larg. Deține trei ani de experiență în activitate prolifică cu diferite companii internaționale de drept, specializate în dreptul achizițiilor publice, totodată oferind expertiză pentru Consiliul Europei, Comisia Europeană și Parlamentul European.

 

Nicolas Heger este un tânăr profesionist cu experiență de 3 ani + în strategii și evaluări politice, administrație și drept european, advocacy și afaceri publice și dezvoltare de afaceri, toate cu o dimensiune internațională. În prezent, Nicolas locuiește la Kiev și activează în calitate de consultant independent, implicat în proiecte finanțate de UE și Germania pentru implementarea reformei bunei guvernări în Ucraina și Parteneriatul estic. Este absolvent al Colegiului Europei în Studii Interdisciplinare Europene, cercetând în principal cadrul legal al politicii europene de vecinătate , licențiat în Drept European la Universitatea Maastricht cu un interes distinct în Dreptul instituțional și administrativ al UE, Regulamentul pieței interne și Legea privind ajutoarele de stat și achizițiile publice.

Sebastian Schäffer  este director general al Institutului pentru Regiunea Dunării și Europa Centrală (IDM), precum și secretar general al Conferinței Rectoriilor Dunării din RDC la Viena și membru al Consiliului Academic al Forumului European din Munchen și membru fondator al MEIA Research. Dl Schäffer deține un master  în studii est-europene în cadrul Universitații din Regensburg și o diplomă de master în cadrul LMU. Domeniile sale de expertiză includ Politica Europeană de Vecinătate, relațiile UE-Rusia, Parteneriatul estic (în special Moldova și Ucraina), integrarea UE, precum și Strategia UE pentru regiunea Dunării.